Teamleder vandt tid ved at tænke implementering af medicinpåmindelse på ny måde

Mød teamlederen Susanne (t.v.), der blev flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen – og her Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes.

DoseFan: Susanne Andersen
Ansat som: Teamleder for hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune
Bruger DoseSystem pga: Ønske om mere selvhjulpne borgere
Fremhæver: Hjælp til implementering og kort tilbagebetalingstid
Drømmer om: At flere borgere hurtigere får en DoseCan

To sider af samme sag

Mød teamlederen Susanne (t.v.), der blev flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen – og her Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes.

En sommerdag i 2016 beslutter en gruppe ledere fra Odsherred Kommune, at DoseSystem skal være kommunens fremtidige digitale medicinreminder-system. Da det bliver efterår, er de stort set ikke nået nogen vegne med implementeringen.

”De første måneder, hvor ansættelsen ikke kunne betale sig, blev tjent ind igen over meget kort tid. Faktisk var der både indtjening til at sikre ansættelsen af den implementeringsansvarlige og mere til”.
Susanne Andersen, Teamleder

Utraditionel idé

Som teamleder for hjemmeplejen kører Susanne Andersen projekt ’DoseSystem’, og hun har svært ved at finde tid blandt alle de andre opgaver på hendes bord. Noget måtte derfor gøres, for de ville jo gerne.

”Vi havde ikke ressourcerne internt, så vi måtte tænkte utraditionelt: hvis vi kunne spare penge på at digitalisere medicin-påmindelsen, var det faktisk dyrt, at jeg var flaskehals – og en god investering at ansætte en ny medarbejder udelukkende til at varetage implementeringen.”

God investering

Med opbakning fra ledelsen blev en stilling slået op, og i november blev SOSU-assistenten Laila Andersen ansat som ansvarlig for implementeringen ad DoseSystem i kommunen.

”De første måneder, hvor ansættelsen ikke kunne betale sig, blev tjent ind igen over meget kort tid. Faktisk var der både indtjening til at sikre ansættelsen af den implementeringsansvarlige og mere til”.

Stort potentiale

Da implementeringen først fik fokus, gik det supernemt, og implementeringsprojektet kunne hurtigt udvides med flere DoseCans. Borgerne synes, det er smart og rart og føler sig mere selvstændige, og personalet følger med på sidelinjen med Lailas hjælp.

”Havde vi ikke givet en medarbejder ansvar for at være frontfigur, havde vi stadig kun haft 10 borgere på DoseCan. Det er bare så vigtigt, at én person får stafetten. Laila står for at uddanne kollegaer og borgere. Og føler ejerskab”.

Susanne Andersen understreger, at ny teknologi medfører kulturændringer. Derfor er implementeringen ikke gjort med at få systemet i brug, der skal løbende undervisning til. Omvendt får mange borgere kun hjælp til at huske medicin, så potentialet er stort, når først systemet kører.

Teamleder Susanne Andersens 3 råd til implementering

  • Tro ikke, implementering kan puttes ind i det, du laver i forvejen
  • Ansæt en implementeringsansvarlig, som føler ejerskab
  • Få ledelsens fokus og opbakning