Nyansatte Laila vendte kommunens flaskehals omkring medicin til succes

O

DoseFan: Laila Andersen
Ansat som: Implementeringsansvarlig i Odsherred Kommune

Bruger DoseSystem pga: Ønske om mere selvhjulpne borgere
Fremhæver: Hjælp til implementering og kort tilbagebetalingstid
Drømmer om: At flere borgere hurtigere får en DoseCan

To sider af samme historie 

Mød Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes – og her teamlederen Susanne (t.v.), der forinden var blevet flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen.

Der var store forventninger, da SOSU-assistent Laila Andersen blev ansat i Odsherred Kommune som implementeringsansvarlig for DoseSystem. Ledelsesgruppen havde mindre end et halvt år forinden besluttet at rulle det digitale medicin-påmindelsessystem ud i kommunen, men var ingen vegne nået.

Succes kræver struktur

”Jeg gik meget struktureret til værks. Borgerne blev delt op i fire grupper, og en efter en kom alle på systemet. I begyndelsen var medarbejderne bekymrede, for ’hvad så med vores arbejde?’, men i dag synes de, systemet er genialt og kan se, at borgerne bliver mere selvhjulpne. ”

DoseSystem består af en medicinboks, DoseCan, som bliver givet til alle borgere, der skal have medicin udleveret. DoseCan minder borgerne om, hvornår de skal tage medicinen, ligesom der er en OK-knap på boksen, hvor de kan kvittere for indtagelsen. Sker det ikke, får personalet en alarm i form af et rødt flag.

Vi har i dag en fast procedure for, hvordan vi håndterer røde flag. Vi ringer først til borgeren, kører så evt. derud og dokumenterer til sidst hændelsen i vores journalsystem. På den måde kan vi enkelt dokumentere, hvad vi har gjort, hvis en borger falder om og eller glemmer sin medicin”.

Fra kulturændring til hverdag

Systemet kræver en kulturændringer, fortæller Laila Andersen. Målet er at nå derhen, hvor det er hverdag. Det kræver normalt 2 år, men hun føler et stort ejerskab for projektet og tror på, at det trods mange medarbejdere med forskellige holdninger kan gøres hurtigere.

”Nogle medarbejdere kan godt se det smarte, andre synes, det er svært at lade de ældre komme over på sådan en boks. Men størstedelen er positive. Vi har arbejdet med implementering på forskellige måder i de fire grupper – det handler om at finde den bedste løsning for den enkelte gruppe, så det glider, og alle er med.”

Borgernes reaktion

Det, der har overrasket Laila Andersen mest, er borgernes reaktion. De synes, det er så enkelt at bruge teknologien i Dosecan. Samtidig er de pårørende vilde med, at de ikke længere behøver afmelde hjemmeplejens besøg, men at DoseCan – eller blot låget, hvor teknologien sidder – kan tages med på udflugter og ferier.

”Både borgere og pårørende sætter pris på den selvstændighed, der følger med en DoseCan – at man kan klare sig selv uden hjemmeplejen, men alligevel aldrig er overladt til sig selv, fordi personalet modtager alarmer, hvis medicinen bliver glemt.”

Mere mening i arbejdet

Medarbejdertilfredsheden stiger også, som Laila Andersen lykkes med implementeringen. Et eksempel er, at bittesmå besøg med meget kort tid hos borgeren i dag er fjernet, fordi det ikke længere er nødvendigt at køre ud og give en halv pille. Det betyder, at de mere meningsfulde besøg bliver samlet og får lov at fylde mere.

”Jeg er sikker på, effekten af denne form for tryghedssupport vil vokse via mund-til-mund metoden. ”Kan jeg ikke også få sådan en?”, er et spørgsmål flere og flere borgere vil stille. Det vil også være oplagt at bruge DoseCan på plejehjem og i socialpsykiatrien”.

Laila Andersens 7 råd til praksisnær implementering

  • Del medarbejderne op i mindre grupper
  • Målret implementeringen til den enkelte gruppe
  • Lav et diasshow til de mest basale ting
  • Film borgere, der fortæller, hvad DoseCan har gjort for dem
  • Brug tegnefilmen fra DoseSystem til at forklare systemet
  • Udfør tests med at sætte alarmer og håndtere røde flag
  • Fjern it-frygt ved at lade medarbejderne sidde med app’en og logge ind selv

Få historien fra ledelsens side og flere detaljer om, hvorvidt det kunne betale sig for Odsherred Kommune at ansætte en implementeringsansvarlig – mød teamleder Susanne Andersen

Teamleder vandt tid ved at tænke implementering af medicinpåmindelse på ny måde

DoseFan: Susanne Andersen
Ansat som: Teamleder for hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune
Bruger DoseSystem pga: Ønske om mere selvhjulpne borgere
Fremhæver: Hjælp til implementering og kort tilbagebetalingstid
Drømmer om: At flere borgere hurtigere får en DoseCan

To sider af samme sag

Mød teamlederen Susanne (t.v.), der blev flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen – og her Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes.

En sommerdag i 2016 beslutter en gruppe ledere fra Odsherred Kommune, at DoseSystem skal være kommunens fremtidige digitale medicinreminder-system. Da det bliver efterår, er de stort set ikke nået nogen vegne med implementeringen.

Utraditionel idé

Som teamleder for hjemmeplejen kører Susanne Andersen projekt ’DoseSystem’, og hun har svært ved at finde tid blandt alle de andre opgaver på hendes bord. Noget måtte derfor gøres, for de ville jo gerne.

”Vi havde ikke ressourcerne internt, så vi måtte tænkte utraditionelt: hvis vi kunne spare penge på at digitalisere medicin-påmindelsen, var det faktisk dyrt, at jeg var flaskehals – og en god investering at ansætte en ny medarbejder udelukkende til at varetage implementeringen.”

God investering

Med opbakning fra ledelsen blev en stilling slået op, og i november blev SOSU-assistenten Laila Andersen ansat som ansvarlig for implementeringen ad DoseSystem i kommunen.

”De første måneder, hvor ansættelsen ikke kunne betale sig, blev tjent ind igen over meget kort tid. Faktisk var der både indtjening til at sikre ansættelsen af den implementeringsansvarlige og mere til”.

Stort potentiale

Da implementeringen først fik fokus, gik det supernemt, og implementeringsprojektet kunne hurtigt udvides med flere DoseCans. Borgerne synes, det er smart og rart og føler sig mere selvstændige, og personalet følger med på sidelinjen med Lailas hjælp.

”Havde vi ikke givet en medarbejder ansvar for at være frontfigur, havde vi stadig kun haft 10 borgere på DoseCan. Det er bare så vigtigt, at én person får stafetten. Laila står for at uddanne kollegaer og borgere. Og føler ejerskab”.

Susanne Andersen understreger, at ny teknologi medfører kulturændringer. Derfor er implementeringen ikke gjort med at få systemet i brug, der skal løbende undervisning til. Omvendt får mange borgere kun hjælp til at huske medicin, så potentialet er stort, når først systemet kører.

Teamleder Susanne Andersens 3 råd til implementering

  • Tro ikke, implementering kan puttes ind i det, du laver i forvejen
  • Ansæt en implementeringsansvarlig, som føler ejerskab
  • Få ledelsens fokus og opbakning

Få historien fra personalesiden og få flere detaljer om fremgangsmetoden i Odsherred Kommune – mød Laila Andersen, der blev ansat som implementeringsansvarlig