Teamleder vandt tid ved at tænke implementering af medicinpåmindelse på ny måde

DoseFan: Susanne Andersen
Ansat som: Teamleder for hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune
Bruger DoseSystem pga: Ønske om mere selvhjulpne borgere
Fremhæver: Hjælp til implementering og kort tilbagebetalingstid
Drømmer om: At flere borgere hurtigere får en DoseCan

To sider af samme sag

Mød teamlederen Susanne (t.v.), der blev flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen – og her Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes.

En sommerdag i 2016 beslutter en gruppe ledere fra Odsherred Kommune, at DoseSystem skal være kommunens fremtidige digitale medicinreminder-system. Da det bliver efterår, er de stort set ikke nået nogen vegne med implementeringen.

Utraditionel idé

Som teamleder for hjemmeplejen kører Susanne Andersen projekt ’DoseSystem’, og hun har svært ved at finde tid blandt alle de andre opgaver på hendes bord. Noget måtte derfor gøres, for de ville jo gerne.

”Vi havde ikke ressourcerne internt, så vi måtte tænkte utraditionelt: hvis vi kunne spare penge på at digitalisere medicin-påmindelsen, var det faktisk dyrt, at jeg var flaskehals – og en god investering at ansætte en ny medarbejder udelukkende til at varetage implementeringen.”

God investering

Med opbakning fra ledelsen blev en stilling slået op, og i november blev SOSU-assistenten Laila Andersen ansat som ansvarlig for implementeringen ad DoseSystem i kommunen.

”De første måneder, hvor ansættelsen ikke kunne betale sig, blev tjent ind igen over meget kort tid. Faktisk var der både indtjening til at sikre ansættelsen af den implementeringsansvarlige og mere til”.

Stort potentiale

Da implementeringen først fik fokus, gik det supernemt, og implementeringsprojektet kunne hurtigt udvides med flere DoseCans. Borgerne synes, det er smart og rart og føler sig mere selvstændige, og personalet følger med på sidelinjen med Lailas hjælp.

”Havde vi ikke givet en medarbejder ansvar for at være frontfigur, havde vi stadig kun haft 10 borgere på DoseCan. Det er bare så vigtigt, at én person får stafetten. Laila står for at uddanne kollegaer og borgere. Og føler ejerskab”.

Susanne Andersen understreger, at ny teknologi medfører kulturændringer. Derfor er implementeringen ikke gjort med at få systemet i brug, der skal løbende undervisning til. Omvendt får mange borgere kun hjælp til at huske medicin, så potentialet er stort, når først systemet kører.

Teamleder Susanne Andersens 3 råd til implementering

  • Tro ikke, implementering kan puttes ind i det, du laver i forvejen
  • Ansæt en implementeringsansvarlig, som føler ejerskab
  • Få ledelsens fokus og opbakning

Få historien fra personalesiden og få flere detaljer om fremgangsmetoden i Odsherred Kommune – mød Laila Andersen, der blev ansat som implementeringsansvarlig

 

Sådan gik plejecenter fra op til 60 UTH’er pr. mdr. til én

DoseFan: Aase Margrethe Eide
Ansat som: Sygeplejerske i Horsens Kommune
Bruger DoseSystem pga: Færre UTH’er
Fremhæver: Medicin til tiden og patientsikkerhed
Drømmer om: Mere ansvar til den enkelte

 

Hvem glemte Knuds medicin inden sengetid? Hvorfor er der 10 tabletter tilbage, når Ingas kur mod blærebetændelse er forbi? Frem til 2015 var den slags en stor del af hverdagen på Plejecenteret Nørrevang – ligesom det var et stort arbejde for personalet at dokumentere de daglige utilsigtede hændelser, fortæller sygeplejerske Aase Margrethe Eide.

Men så flyttede en masse DoseCans ind …

”Det gør noget helt andet, når en rød boks eller et rødt flag blinker, end når den medicinansvarlige skal huske at tjekke medicinlisten på sin tur rundt. Lynhurtigt blev det tydeligt for os, hvornår det gik galt med glemt medicin.”

Fokus gør en forskel

Hver DoseCan er knyttet til en beboer på plejecenteret og giver automatisk en påmindelse, når det er tid til at tage medicin. Efterfølgende skal beboeren kvittere for indtagelsen på boksens OK-knap. Sker det ikke, kan personalet se det i et samlet overbliksbillede genereret af DoseSystem, systemet bag.

”Glemt medicin kom i den grad i fokus, og det blev tydeligt, hvor vi skulle tilpasse vores arbejdsgange for at undgå undgå fejl. Fra at fange 30-60 UTH’er om måneden, faldt antallet lynhurtigt. I dag er vi nede på en enkelt UTH om måneden.”

Øget patientsikkerhed

Plejecenteret Nørrevang tog de første DoseCans i brug i 2015 og har fortsat dagligt glæde systemet. Aase Margrethe Eide understreger, at det har øget patientsikkerheden, fordi beboerne nu får deres medicin kontinuerligt og til tiden. For personalet har det desuden betydet, at der ikke længere kun er én medicinansvarlig, men at alle SOSU-medarbejdere kan løfte ansvaret i flok. Aase Margrethe Eide har selv oplært dem alle.

DoseSystem kræver ingen computer-færdigheder, alle kan finde ud af at bruge systemet, og vi er gode til at sidemandsoplære. Større gennemsigtighed og mere handlekraft i dagligdagen er derfor helt klart bonusser ved at digitalisere medicinpåmindelsen.”