Sådan gik plejecenter fra op til 60 UTH’er pr. mdr. til én

Hvem glemte Knuds medicin inden sengetid? Hvorfor er der 10 tabletter tilbage, når Ingas kur mod blærebetændelse er forbi? Frem til 2015 var den slags en stor del af hverdagen på Plejecenteret Nørrevang – ligesom det var et stort arbejde for personalet at dokumentere de daglige utilsigtede hændelser, fortæller sygeplejerske Aase Margrethe Eide. Men så flyttede en masse DoseCans ind …

DoseFan: Aase Margrethe Eide
Ansat som: Sygeplejerske i Horsens Kommune
Bruger DoseSystem pga: Færre UTH’er
Fremhæver: Medicin til tiden og patientsikkerhed
Drømmer om: Mere ansvar til den enkelte

”Det gør noget helt andet, når en rød boks eller et rødt flag blinker, end når den medicinansvarlige skal huske at tjekke medicinlisten på sin tur rundt. Lynhurtigt blev det tydeligt for os, hvornår det gik galt med glemt medicin.”

Fokus gør en forskel

Hver DoseCan er knyttet til en beboer på plejecenteret og giver automatisk en påmindelse, når det er tid til at tage medicin. Efterfølgende skal beboeren kvittere for indtagelsen på boksens OK-knap. Sker det ikke, kan personalet se det i et samlet overbliksbillede genereret af DoseSystem, systemet bag.

”Glemt medicin kom i den grad i fokus, og det blev tydeligt, hvor vi skulle tilpasse vores arbejdsgange for at undgå fejl. Fra at fange 30-60 UTH’er om måneden, faldt antallet lynhurtigt. I dag er vi nede på en enkelt UTH om måneden.”

“DoseSystem kræver ingen computer-færdigheder, alle kan finde ud af at bruge systemet, og vi er gode til at sidemandsoplære. Større gennemsigtighed og mere handlekraft i dagligdagen er derfor helt klart bonusser ved at digitalisere medicinpåmindelsen.”
Aase Margrethe Eide, Sygeplejerske i Horsens Kommune

Øget patientsikkerhed

Plejecenteret Nørrevang tog de første DoseCans i brug i 2015 og har fortsat dagligt glæde systemet. Aase Margrethe Eide understreger, at det har øget patientsikkerheden, fordi beboerne nu får deres medicin kontinuerligt og til tiden. For personalet har det desuden betydet, at der ikke længere kun er én medicinansvarlig, men at alle SOSU-medarbejdere kan løfte ansvaret i flok. Aase Margrethe Eide har selv oplært dem alle.

”DoseSystem kræver ingen computer-færdigheder, alle kan finde ud af at bruge systemet, og vi er gode til at sidemandsoplære. Større gennemsigtighed og mere handlekraft i dagligdagen er derfor helt klart bonusser ved at digitalisere medicinpåmindelsen.”