Ålborg Kommune

Jeg ser mange perspektiver ved brug af DoseCan og synes, at det er et spændende produkt, som vi glæder os meget over, at lære nærmere at kende.

Man kan have den med sig, der er stor fleksibilitet i indstilling af tidspunkter. Der kan sendes beskeder til plejepersonale eller pårørende, hvis borger har glemt at tage medicin.

Eller sidst men ikke mindst. Man kan få en reminder og selv styre indtagelsen af sin medicin, hvis der er mulighed for dette.

Venlig hilsen

Inga Fryd

Aalborg Kommune
Ældre- og Handicapforvaltningen