DoseSystem persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan DoseSystem (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

 

1: Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

DoseSystem A/S
Købmagergade 22, 1. sal
1150 København K
CVR: 35412220

2: Beskrivelse af behandlingen

For at DoseCan kan fungere optimalt, behandles en række oplysninger, herunder personoplysninger om medicinbrugeren, log og login oplysninger. Oplysningerne består af indtastede data eller data leveret fra andre systemer, som der er adgang til via app’en i kraft af, at DoseSystem er databehandler for en kommune, apotek eller f. eks. plejeorganisation, som er dataansvarlig.

DoseSystem behandler kun de oplysninger, som DoseSystem i henhold til instruks fra den dataansvarlige skal behandle for at DoseCan kan fungere optimalt.

Der er tale om følgende oplysninger:

Navn, Adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, brug af systemet, tidspunkter for medicinering, log, evt. egen fritekst i medicinplaner, login-oplysninger i forbindelse med system og support., evt. betalingsoplysninger og købs- og betalingshistorik

DoseSystem må ikke behandle oplysninger om medicinbrugerne til andre formål end de, der er angivet nedenfor og som er nødvendige for den dataansvarliges anvendelse og drift af DoseSystem.

 

FormålKategorier af personoplysningerKilderBehandlings-
grundlag
ModtagereOpbevaring
 

At leverer påmindelse om medicinering, via DoseCan.


Advisering om manglende kvittering og fejl via web eller DoseSystem App.

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af opdateringer eller info om driftsforstyrrelser.

Levering af nyhedsbreve.:
Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kundeservice:
Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

F.eks.:Navn, adresse, E-mail, telefonnummer, IP-adresse.  Betalingsoplysninger,
Købs- og betalingshistorik.
Brug af system.
Tidspunkter for medicinering.

Evt. egen fritekst til mediciplaner og log
Login-oplysninger i forbindelse med system og support.

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

Direkte fra dig

Direkte fra din kommune eller plejeorganisation.

Fra andre kilder som kan have med DoseSystem at gøre.

 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlings-grundlag

DoseCan fungerer ikke uden indtastning af data om medicinrings- tidspunkter.

Nødvendig for forfølgelsen af interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage fakturering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Der er aftale med kommunen, plejeorganisation, pårørende eller andre der hjælper dig med DoseSystem.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester, cloudløsning, teleudbyder, teknisk support og kundeservice. LeverancetjenesterFinansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i forbindelse med levering af vores produkter og tjenester

Vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Så længe et afgivet samtykke til at opbevarer data ikke  er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

 

 

3: Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for DoseSystem er det udelukkende for at sikre dig den bedste service og optimere driften af DoseSystem.

Vi forsøger at optimere vores support, markedsføring og øvrig kommunikationen så den bliver så relevant som muligt for dig.

 

4: Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi overfører ikke data uden for EU/EØS med mindre data skal behandles for kunder uden for dette område, hvorved der laves en særskildt aftale. –

DoseSystem software og SQL databaser kører fra og opbevares i Microsoft Azures Cloud.

Datacentrerne DoseSystem benytter ligger nordeuropa, specifik adresse på datacentre udleveres ikke af Microsoft.

Er ansvarlig uden for EU (med undtagelse af Norge), vil data blive behandlet i et, af den dataansvarlige, godkendt datacenter uden for EU.

 

5: Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske: Navn, *adresse, **CVR, e-mail-adresse, password, medicineringstidspunker og evt. betalingsinformation

*såfremt du ønsker levering til adresse.

**såfremt indkøb sker via en virksomhed.

 

6: Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger stoppet.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.  Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at registrere dig her

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside https://dosesystem.com/privacypolitik/

 

Sidst opdateret: 03.06.2018