Følg jeres udvikling

Vi tilbyder nu muligheden for at følge jeres udvikling i brugen af DoseSystem. I vores nye månedsrapporter, vil I sammen med os få en gennemgang over præcist hvordan det går i jeres kommune på forskellige parametre.

Et eksempel på, hvordan en udvikling af antal borgere på vores system i kommune X kan se ud.

Compliance hos borgere

I månedsrapporten vil I kunne se en oversigt over adherence som er et godt måleredskab. Det vil i månedsrapporten ligeledes være muligt at kunne benchmarke sig med gennemsnittet for andre kommuner.
I overblikket til højre for kommune X ses:

Antal kvitteringer pr. dag:
Giver et overblik over hvor mange gange systemet til dagligt bliver brugt af borgere. I dette tilfælde 84 gange dagligt.

Gennemsnitlige antal kvitteringer pr. borger pr. dag:
Giver en indsigt i, hvor mange gange kommunes Xs borgere i gennemsnit bruger vores system pr. dag.

Antal kvitteringer fra borgerne i perioden i alt:
 Viser hvor mange gange borgerne har kvitteret på vores system i hele august 2020. I dette tilfælde 2604 gange.

Antal røde flag i perioden, hvor personale skal udføre en handling:
Viser hvor mange gange personalet skal følge op hos borgere, som ikke har kvitteret. I dette tilfælde 105 gange ud af i alt 2604 kvitteringer.

Procentdel hvor borgere er selvhjulpne:

96% af tiden er borgere i Kommune X selvhjulpne og har ikke behov for kontakt fra plejepersonale, da de selv kvitterer.

Overblik over adherence hos kommune X i august 2020
Ovenstående overblik er tal baseret på konkrete kommuner, som vi allerede har lavet de første månedsplaner for, for den første halvdel af september. I overblikket tages der udgangspunkt i en kommune med 30 aktive borgere på systemet, hvor både det gennemsnitlige antal kvitteringer pr. borger pr. dag og procentdel hvor borgerne er selvhjulpne, er et gennemsnit af reelle tal for kommuner. Der ganges derfor op, for at kunne illustrere et forløb. De resterende tal er derfor ikke reelle tal for en kommune, men ca. tal for en kommune med 30 borgere på systemet.
Implementering af DoseSystem er guld værd
Udover ovenstående tal i adherence-overblikket, ser vi vores system som en løsning der kan hjælpe med at gøre brug af de varme hænder, hvor de har størst nytte. Det ses som et godt eksempel i ovenstående overblik, hvor borgerne i Kommune X var selvhjulpne 96% af tiden og dermed kvitterede for deres medicin. Men udover dette, vil der i månedsrapporten også fremgå en graf over jeres besparelse i kroner og øre.
Nedenstående besparelse er en nettonutidsgevinst ved implementering af teknologi til medicinadministration i hjemmeplejen/sygeplejen i alle danske kommuner, svarende til 29.951 kr. per borger årligt. Se rapport fra teknologisk Institut nedenfor. Ligeledes tages der udgangspunkt i eksemplet øverst over “et eksempel på udviklingen af antal aktive borgere på vores system i Kommune X
* https://digst.dk/media/18742/evaluering-af-teknologier-til-medicinadministration-2018.pdf
Få jeres egen rapport
Ønsker I ligeledes at få jeres egen skræddersyet rapport i jeres kommune?
Så kan I rette henvendelse til os på info@dosesystem.com eller ringe på +45 70707447