Nyansatte Laila vendte kommunens flaskehals omkring medicin til succes

Mød Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes – og her teamlederen Susanne (t.v.), der forinden var blevet flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen.

DoseFan: Laila Andersen
Ansat som: Implementeringsansvarlig i Odsherred Kommune
Bruger DoseSystem pga: Ønske om mere selvhjulpne borgere
Fremhæver: Hjælp til implementering og kort tilbagebetalingstid
Drømmer om: At flere borgere hurtigere får en DoseCan

To sider af samme historie

Der var store forventninger, da SOSU-assistent Laila Andersen blev ansat i Odsherred Kommune som implementeringsansvarlig for DoseSystem. Ledelsesgruppen havde mindre end et halvt år forinden besluttet at rulle det digitale medicin-påmindelsessystem ud i kommunen, men var ingen vegne nået.

Succes kræver struktur

”Jeg gik meget struktureret til værks. Borgerne blev delt op i fire grupper, og en efter en kom alle på systemet. I begyndelsen var medarbejderne bekymrede, for ’hvad så med vores arbejde?’, men i dag synes de, systemet er genialt og kan se, at borgerne bliver mere selvhjulpne. ”

DoseSystem består af en medicinboks, DoseCan, som bliver givet til alle borgere, der skal have medicin udleveret. DoseCan minder borgerne om, hvornår de skal tage medicinen, ligesom der er en OK-knap på boksen, hvor de kan kvittere for indtagelsen. Sker det ikke, får personalet en alarm i form af et rødt flag.

”Vi har i dag en fast procedure for, hvordan vi håndterer røde flag. Vi ringer først til borgeren, kører så evt. derud og dokumenterer til sidst hændelsen i vores journalsystem. På den måde kan vi enkelt dokumentere, hvad vi har gjort, hvis en borger falder om og eller glemmer sin medicin”.

”Kan jeg ikke også få sådan en?”, er et spørgsmål flere og flere borgere vil stille. Det vil også være oplagt at bruge DoseCan på plejehjem og i socialpsykiatrien”.Laila Andersen, Implementeringsansvarlig i Odsherred Kommune

Fra kulturændring til hverdag

Systemet kræver en kulturændringer, fortæller Laila Andersen. Målet er at nå derhen, hvor det er hverdag. Det kræver normalt 2 år, men hun føler et stort ejerskab for projektet og tror på, at det trods mange medarbejdere med forskellige holdninger kan gøres hurtigere.

”Nogle medarbejdere kan godt se det smarte, andre synes, det er svært at lade de ældre komme over på sådan en boks. Men størstedelen er positive. Vi har arbejdet med implementering på forskellige måder i de fire grupper – det handler om at finde den bedste løsning for den enkelte gruppe, så det glider, og alle er med.”

Borgernes reaktion

Det, der har overrasket Laila Andersen mest, er borgernes reaktion. De synes, det er så enkelt at bruge teknologien i Dosecan. Samtidig er de pårørende vilde med, at de ikke længere behøver afmelde hjemmeplejens besøg, men at DoseCan – eller blot låget, hvor teknologien sidder – kan tages med på udflugter og ferier.

”Både borgere og pårørende sætter pris på den selvstændighed, der følger med en DoseCan – at man kan klare sig selv uden hjemmeplejen, men alligevel aldrig er overladt til sig selv, fordi personalet modtager alarmer, hvis medicinen bliver glemt.”

Mere mening i arbejdet

Medarbejdertilfredsheden stiger også, som Laila Andersen lykkes med implementeringen. Et eksempel er, at bittesmå besøg med meget kort tid hos borgeren i dag er fjernet, fordi det ikke længere er nødvendigt at køre ud og give en halv pille. Det betyder, at de mere meningsfulde besøg bliver samlet og får lov at fylde mere.

”Jeg er sikker på, effekten af denne form for tryghedssupport vil vokse via mund-til-mund metoden. ”Kan jeg ikke også få sådan en?”, er et spørgsmål flere og flere borgere vil stille. Det vil også være oplagt at bruge DoseCan på plejehjem og i socialpsykiatrien”.

Laila Andersens 7 råd til praksisnær implementering

  • Del medarbejderne op i mindre grupper
  • Målret implementeringen til den enkelte gruppe
  • Lav et diasshow til de mest basale ting
  • Film borgere, der fortæller, hvad DoseCan har gjort for dem
  • Brug tegnefilmen fra DoseSystem til at forklare systemet
  • Udfør tests med at sætte alarmer og håndtere røde flag
  • Fjern it-frygt ved at lade medarbejderne sidde med app’en og logge ind selv