Derfor kan demente Kirsten undvære hjemmepleje på 2. år


DoseFan: Kirsten
Afhængig af: Medicin mange gange dagligt
Bruger DoseSystem pga: Demens
Fremhæver: Tryghed, frihed og værdighed
Drømmer om: At inspirere andre til at bruge teknologien

Det siger sig selv, at det er svært at huske sin medicin, når man har fået konstateret demens. Alligevel sørger Kirsten selv for at tage medicin i løbet af dagen, mens hendes mand passer sit job som produktionsleder, og hjemmeplejen passer andre borgere i kommunen.

Det er et bevidst valg, men det var lige ved at ende anderledes. I begyndelsen glemte Kirsten nemlig sin medicin i tide og utide. Hun ringede til sin mand i løbet af dagen, fordi hun var utryg og blev dårlig, hvilket gjorde ham meget frustreret.

 ”Jeg forsøgte faktisk at sættet alarmer på min mobiltelefon, men problemet var, at jeg tænkte ”nå ja, det gør jeg lige om lidt”, når alarmen lød … og fik så aldrig taget medicinen, fordi jeg glemte det igen. ”


Et alternativ til hjemmebesøg
I stedet for at løse problemet med daglige besøg af en SOSU-hjælper, fandt ægteparret løsningen i teknologi. En kontakt hos kommunen anbefalede DoseSystem som medicin-reminder, og de sidste to år har Kirsten klaret sig uden kommunal hjælp.

”Det her er mere værdigt for mig. Jeg er sikker og selvhjulpen og ikke afhængig af andre. Jeg ville føle mig mere handicappet, hvis jeg skulle have hjælp fra kommunen. Nej, så hellere bruge noget teknologi!”

Tryghed for begge
Medicinboksen DoseCan bipper og blinker, når det er tid for Kirsten til at tage medicin. Hun kvitterer på DoseCan, når hun har taget medicinen, og glemmer hun det, får hendes mand en besked på sin mobiltelefon, som han tjekker i pauserne på jobbet. Når det sker, ringer han til hende fra arbejdet, så hun får taget medicinen alligevel.

”Med DoseCan slår alarmen ikke fra, med mindre jeg trykker OK. Og når jeg er ved maskinen for at gøre det, kan jeg jo lige så godt tage medicinen med det samme. Det hænger godt sammen på den måde.”

 Vil udbrede muligheden
Kommunen sørgede for en kort oplæring i DoseSystem og betaler ordningen, men ægteparret havde glædeligt betalt selv, hvis det ikke var en mulighed:

”Jeg synes, det er noget, som mange flere burde have adgang til. På eget initiativ er jeg faktisk kørt fra Vejle, hvor vi bor, til teknologi-biblioteket i Odense for at reklamere for det. Jeg tror virkelig, mange kunne få gavn af DoseSystem.