Handelsbetingelser/ Trading Terms

Se vores cookie- og privatlivspolitik

Updated April 2019

(in English below)

 

DoseSystem – Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår 

 

 

Disse HANDELSBETINGELSER og ABONNEMENTSVILKÅR gælder for køb af DoseSystem produkter og abonnement i vores webshop www.dosesystem.com/shop og generelt.

 

Generelle oplysninger

DoseSystem ApS
CVR. nr. 35412220
Jernbane Alle 78
3060 Espergærde

(i dette følgende benævnt “DoseSystem”)

e-mailadresse: info@dosesystem.com

 

 1. PRISER

Alle priser er gældende udsalgspriser og oplyses både excl. og inkl. moms.

Du kan betale på følgende måder:

–       Med Paypal

–       Bank overførsel

–       Med EAN betaling (for offentlige myndigheder)

 

 1. BETALINGSBETINGELSER

For private kunder skal betaling ske senest 30 dage efter modtagelse af faktura.

Ved for sent betaling forbeholder DoseSystem sig ret til, at beregne sig morarente på 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

 

 1. LEVERINGSFORMER

Forsendelse i Danmark

Til adresser i Danmark, sender vi din bestilling og din pakke leveres til den af dig angivne adresse.

 

 1. LEVERINGSTID

Ved bestilling af varer til må forventes en leveringstid på 3 arbejdsdage, hvis vi har varen på lager, og ellers op til 8 uger. Vi vil oplyse dig om dette i ordrebekræftelsen. Du modtager en e-mail, når din ordre bliver afsendt fra os.

I tilfælde af forsinket levering, kan du hæve købet hvis forsinkelsen er væsentlig, men køber er ikke berettiget til erstatning.

 

 1. LEVERINGSOMKOSTNINGER

Levering i Danmark:

DKK 75 ekskl. moms for en DoseCan og DKK 75 ekskl. moms for DoseTray.

 

 1. RETUR- OG FORTRYDELSESRET

Disse betingelser gælder ikke for forbrugerkøb, og derfor er der ikke fortrydelsesret på dit køb.

 

 1. REKLAMATIONSRET

Du har 24 måneders reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden en rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig.

Reklamationer kan meddeles på telefon +45 70707447 eller per e-mail: info@dosesystem.com. Vi betaler din udgift til forsendelse, hvis vi har leveret en forkert eller beskadiget vare. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købesummen tilbage.

Forsøg aldrig at åbne elektronikken til en DoseCan, da det vil medføre, at den holder op med at virke. Ved forsøg på åbning mister du retten til at reklamere over fejl/mangler.

 

 1. BRUG AF DOSESYSTEM

DoseSystem er et påmindelsessystem, som giver brugeren en påmindelse på de tidspunkter, som er defineret af App-administratoren, og som sender information til App-administratoren (eller “back-up-personer” som er tilføjet), hvis brugeren ikke kvitterer for indtagelse af medicin på disse tidspunkter.

Det er brugernes og plejepersonalets ansvar, at DoseCan-systemet bliver benyttet korrekt, herunder at de oplysninger, som indtastes i systemet, er korrekte, og at der pakket de korrekte mængder medicin i DoseCan. Det er tillige brugerens og plejepersonalets ansvar at sikre, at App’en fungerer korrekt på de devices, som App’en benyttes på. Korrekt brug af DoseCan-systemet forudsætter endvidere, at der er strøm på batteriet, at DoseCan-systemet er tændt og at der er adgang til et GSM-netværk. DoseSystem tager ikke ansvar skader og tab, som skyldes, at batteriet er løbet tørt, at der ikke kan opnås forbindelse til et GSM-netværk, at App’en ikke kommunikerer med de tilknyttede devices, at DoseCan-systemet ikke er tændt, eller andre situationer, som DoseSystem ikke har kontrol over.

Det er brugernes og plejepersonalets ansvar, at det device (fx smartphone eller tablet), der anvendes til DoseCan-systemet, fungerer (herunder er tændt, opladet og fungerer i nødvendigt omfang), og DoseSystem tager ikke ansvar for skader og tab, som skyldes, at det pågældende device ikke fungerer eller kommunikerer korrekt med App’en. Det er brugerens og plejepersonalets ansvar jævnligt at kontrollere, at alt fungerer korrekt og melde tilbage til DoseSystem på info@dosesystem.com eller via dosesystem.com/support hvis man opdager fejl

For at kunne anvende DoseSystem MultiBackup app, skal dit device (fx smartphone eller tablet) opfylde følgende systemkrav:

–         Iphone/ Ipad: IOS 10.0 eller nyere
–         Android: Android version 5.1 og nyere.
–         Browser: Der skal være installeret en opdateret browsere (fx Google Chrome eller Safari). DoseSystem fungerer ikke med Internet explorer efter januar 2019. 

Hvis plejepersonalet eller brugeren ikke reagerer på en påmindelse eller alarm, eller i øvrigt ikke sikrer, at DoseCan-systemet er i en forsvarlig stand, fungerer DoseCan-systemet ikke. Det er derfor vigtigt, at der fastlægges en klar ansvarsfordeling mellem App-administratoren, den medicinansvarlige, plejepersonalet, backup-personerne og brugeren.

Vi gør opmærksom på, at hvis der opstår en fejl i DoseCan-systemet, vil der fremgå en fejlmeddelelse på DoseCan-skærmen og det vil fremgå af APPen, at der ikke er forbindelse. Derfra er det Backup personernes ansvar at gøre noget ved problemet.

 

 1. SÅDAN FUNGERER DOSESYSTEM

Backend/ server siden:

DoseSystems backend tjekker 6 gange om dagen om DoseCans har været i kontakt med server. Hvis ikke bliver der sendt en ”ingen forbindelse til enhed” i loggen så man ved den er ”ude af drift”.

 

DoseCan:

DoseCan melder ”GSM fejl” i display hvis der ikke er adgang til GSM nettet.
DoseCan melder ”Server fejl” hvis den ikke har adgang til server.
DoseCan sender både medicin ”kvitteret” og ”ikke kvitteret” over GSM nettet, derfor er det væsentligt at der er GSM net, da data ellers vil gå tabt og ikke komme i loggen. DoseSystem tager ikke ansvar for data der går tabt i processen.

Der vil løbende blive lavet opdateringer af APPen, og det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse opdateringer installeres.

I tilfælde af fejl på systemet eller omfattende opdateringer der kan skabe driftsforstyrrelser, vil DoseSystem sende en e-mail til de administratorer og plejepersonalets der bruger DoseSystem. Det er derfor vigtigt at DoseSystem altid er opdateret med de rigtige email adresser. Opdaterede email adresser registreres her: DoseSystem Support signup

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

Mangelsansvar:

DoseSystem giver 24 måneders reklamationsret. Hvis der inden reklamationsperiodens udløb konstateres fejl eller mangler ved DoseCan, vil disse fejl eller mangler blive udbedret, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, leverer DoseSystem et erstatningsprodukt.

Herudover har du ikke andre misligholdelsesbeføjelser mod DoseSystem (herunder ophævelse, krav om erstatning for direkte og indirekte tab, tab af omsætning, goodwill m.v.)

Under alle omstændigheder vil DoseSystem aldrig kunne pålægges at betale erstatningsbeløb udover det beløb, som kunden har betalt i henhold til aftalen.

Produktansvar:

Ved produktansvar forårsaget af DoseCan dækkes produktansvarsskader dog med en maksimal begrænsning på DKK 2.500.000 pr. skade.

DoseSystem er ikke ansvarlig for følgeskader eller nogen former for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af omsætning, driftstab, avancetab, tab af goodwill og tidstab.

 

 1. FORBEHOLD FOR PRISFEJL, UDSOLGTE VARER MV.

I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder DoseSystem sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for DoseSystem kontrol, og som påvirker mulighederne for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

 

 1. TVISTER

En eventuel tvist skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

 

 1. ABONNEMENTSVILKÅR, DOSESYSTEM

Gældende vilkår vil til enhver tid kunne findes på vores hjemmeside, www.dosesystem.com/handelsbetingelser.

DOSESYSTEM kan løbende foretage ændringer i vilkårene. Ændringer i abonnementsvilkår vil blive meddelt kunden med minimum 14 dages varsel til udgangen af en måned til ændringens ikrafttræden. Kunden kan også til enhver tid bede om at få tilsendt en kopi af de gældende vilkår ved henvendelse til DOSESYSTEMS’ Kundecenter på mail support@dosesystem.com. Ønsker kunden ikke at fortsætte abonnementet efter ændringerne, kan kunden opsige abonnementet i overensstemmelse med afsnittet nedenfor.

 

Løbende abonnement B2B

Der kan aftales en abonnementsperiode på 1 år eller 3 år, som løbende fornyes hvis den ikke opsiges.

Abonnementsaftalen løber fra levering af produktet og aktivering af SIM-kortet. Hvis SIM-kort ikke aktiveres umiddelbart efter modtagelse, gælder følgende:

–         Ved køb af 1 års abonnement vil DOSESYSTEM senest 1 måned efter levering aktivere eventuelle ikke-aktiverede abonnementer

–         Ved køb af 3 års abonnement vil DOSESYSTEM senest 3 måneder efter levering aktivere eventuelle ikke-aktiverede abonnementer.

Abonnementsaftalen er gældende indtil den opsiges og ophører ved udløbet af den periode der er betalt for. En opsigelse af abonnementet skal være modtaget seneste 30 kalenderdage inden igangsætning af en ny abonnementsperiode, og vil i så fald ophøre ved udløbet af den periode.


Abonnementer inkluderer:

Aktivt simkort
Sikker forbindelse mellem server og DoseCan

Login til system og Log funktion
Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).

 

Abonnementstyper

Type: 100:1 – erhvervs- og offentlige kunder
Kunden køber DoseCan til ejendom. Hertil købes et abonnement – se prisliste og hjemmeside. Abonnementet kan opsiges, men DoseCan fungerer ikke uden.

 

In English below

 

 

DoseSystem – Trading and Subscription Terms

 

These TRADING and SUBSCRIPTION TERMS apply to purchases of DoseSystem products and subscription in our webshop www.dosesystem.com/shop and in general.

 

General information

DoseSystem ApS
CVR no. 35412220
Jernbane Alle 78
DK-3060 Espergærde

(hereinafter called “DoseSystem”)

email address: info@dosesystem.com

 

 1. PRICES

All prices are current retail prices and are stated with and without VAT in DKK.

You can pay via the following methods:

–       PayPal

–       Bank transfer

–       EAN payment (for public entities)

 

 1. PAYMENT TERMS

Payment from private customers must be received not later than 30 days after receipt of invoice.

In case of late payment, DoseSystem reserves the right to apply 1% late interest per month commenced calculated from the due date.

 

 1. DELIVERY METHODS

Delivery in EU and Norway

For addresses in outside Denmark we will forward your order and have your consignment delivered at the address provided by yourself.

 

 1. DELIVERY TIMES

For orders of goods outside DK, a delivery time of 5 business days should be expected, provided the item is in stock, otherwise up to 8 weeks. We shall inform you of this in the order confirmation. You will receive an email when we send your order.

You will be able to cancel the order in case of significantly delayed delivery, but buyer shall not be entitled to compensation.

 

 1. DELIVERY COSTS

Delivery outside DK: DKK 500.

 

 1. RIGHT TO REFUND AND RIGHT OF RENUNCIATION

These terms do not apply to consumer purchases meaning that your purchase is not covered by right of renunciation.

 

 1. Warranty

Your right to complain endures for 24 months. If you receive an incorrect item compared with your order or a damaged item, you must complain within a reasonable time-frame after noticing the defect. Your complaint shall be considered to have been timely if you complain within 2 months.

Complaints may be reported via +45 70707447 or via email: info@dosesystem.com. We will pay your return forwarding costs if we have delivered an incorrect or damaged item. We reserve the right to correct a defect/replace with an undamaged item rather than refunding the purchase sum.

Never attempt to gain access to the DoseCan electronics as this will cause it to stop functioning. Attempting to gain access will forfeit the right to complain in case of defects.

 

 1. USING DOSESYSTEM

DoseSystem is a reminder system which gives the user a reminder at the times defined by the App administrator and which sends information to the App administrator (or “back-up persons” who have been added) if the user does not confirm taking the medicine at those times.

It is the responsibility of users and care staff that the DoseCan system is being used correctly, including that the information entered into the system is correct and that DoseCan has been packed with the correct amounts of medicine. It is also the responsibility of the user and care staff to ensure that the App functions correctly on the devices on which the App is being used. Correct use of the DoseCan system is also conditioned on the battery being charged, that the DoseCan system is turned on, and that there is access to a GSM network. DoseSystem assumes no responsibility for damage and losses as the result of the battery running out of power, the inability to gain access to a GSM network, the App not communicating with the connected devices, the DoseCan system not being turned on, or other circumstances over which DoseSystem holds no controlling influence.

It is the responsibility of the users and care staff that the device (e.g. smartphone or tablet) used for the DoseCan system works (to include being turned on, charged, and functioning in the extent required), and DoseSystem assumes no responsibility for damage and losses resulting from the said device not functioning or communicating correctly with the App. It is the responsibility of the users and care staff to frequently check that everything functions correctly and to inform DoseSystem via info@dosesystem.com or via dosesystem.com/support if defects are detected

In order to be able to use the DoseSystem MultiBackup app, your device (e.g. smartphone or tablet) must satisfy the following system requirements:

–         Iphone/Ipad: IOS 10.0 or later
–         Android: Android version 5.1 and later.
–        Browser: Works with updated browsers (eg Google Chrome or Safari). DoseSystem does not work with Internet explorer after January 2019.

If the care staff or user do not respond to a reminder or alert, or in some other way do not ensure that the DoseCan system is in a suitable condition, the DoseCan system will not function. It is therefore important to establish a clear division of responsibility between the App administrator, the party responsible for the medicine, care staff, back-up persons, and the user.

Please note that in case of an error occurring with the DoseCan system, an error message will be displayed in the DoseCan screen and the App will report a lack of connection. From that moment on, it is the responsibility of the back-up persons to alleviate the problem.

 

 1. HOW DOSESYSTEM WORKS

The back-end/server side:

The DoseSystem back-end runs a check 6 times per day to see if DoseCans have been in contact with the server. If this has not been the case, the message “no connection with unit” is logged so that it is known that the unit is “out of order”.

 

DoseCan:

DoseCan displays “GSM error” if there is no access to the GSM network.
DoseCan displays “Server error” if it cannot access the server.
DoseCan will transmit both medicine “confirmed” and “not confirmed” via the GSM network, meaning that GSM network connection is essential as otherwise data would be lost and not logged. DoseSystem assumes no responsibility for data lost during this process.

The App will be updated on an ongoing basis and it is the responsibility of the user to ensure that such updates are installed.

In case of system error or substantial updates that may cause operational malfunctions, DoseSystem will send an email to administrators and care staff using DoseSystem. This means that it is important that DoseSystem is always kept up-to-date with correct email addresses. Updated email addresses here: DoseSystem Support signup

 1. DISCLAIMER

Lack of Liability:

DoseSystem provides 24 months of warranty. If, before the expiration of the complaint period, errors or deficiencies with DoseCan are detected, these errors or omissions will be rectified and, if this can not be done, DoseSystem delivers a replacement product.

In addition, you do not have any other claims against DoseSystem (including cancellation, consequential damages or any forms of indirect loss, including but not limited to loss of revenue, operating loss, loss of profit, loss of goodwill and loss of time, etc.)

In any case, DoseSystem will never be able to pay compensation amount in excess of the amount paid by the customer under the agreement.

Product liability:

However, for product liability caused by DoseCan, product liability damages are covered with a maximum limit of DKK 2,500,000 per. damage.

 

 1. SUBJECT TO PRICING ERRORS, ITEMS OUT OF STOCK, ETC.

In case of pricing errors, items out of stock, typing errors, or Acts of God, DoseSystem reserves the right to cancel the agreement in part or in full or to delay delivery.

Acts of God includes – but is not limited to – labour disputes, war or martial law, blockade, barriers, political unrest, government intervention of any kind, lack of fuels, or any other circumstances outside the control of DoseSystem and which affect the possibility for DoseSystem to satisfy their delivery obligations.

 

 1. DISPUTES

Any disputes shall be settled pursuant to Danish legislation and via the Danish court system.

 

 1. SUBSCRIPTION TERMS, DOSESYSTEM

Current terms will be available at any time via our website, www.dosesystem.com/handelsbetingelser.

DOSESYSTEM may change the terms on an ongoing basis. Customers will be notified of changes to subscription terms with 14 days’ notice to the end of a month prior to the coming into force of the change. The customer may also request a copy of current terms at any time by contacting the DOSESYSTEM Customer Centre via email to support@dosesystem.com. Should the customer not wish to continue the subscription after the changes, the customer may cancel the subscription in accordance with the section hereunder.

 

Ongoing subscription B2B

A subscription period of 1 year or 3 years can be agreed which will automatically be renewed if not cancelled.

The subscription agreement becomes effective on delivery of the product and activation of the SIM card. If the SIM card is not activated immediately after receipt, the following shall apply:

–         For purchases of a 1 year subscription, DOSESYSTEM will activate any non-activated subscriptions not later than 1 month after delivery;

–         For purchases of a 3 year subscription, DOSESYSTEM will activate any non-activated subscriptions not later than 3 month after delivery.

The subscription agreement shall be in force until cancelled and shall expire at the end of the period paid for. A subscription cancellation must be received no later than 30 days prior to the beginning of a new subscription period and will then expire at the end of that period.


Subscriptions include:

Active SIM card
Secure connection between server and DoseCan

Log-in details for the system and Log function
Server space for log storage
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will respond within 2 business days).

 

Subscription types

Type: 100:1 – business and public entities

The customer purchases DoseCan as their property. In addition to this, a subscription is purchased – see price list and website. The subscription can be cancelled, but DoseCan does not function without it.