DoseSystem har indgået et samarbejde med hollandske Medido om en gensidig distributionsaftale i Danmark og Holland, for at kunne hjælpe endnu flere borgere i eget hjem med medicin-håndtering.

DoseSystem og Medido har længe gået med en vision om at kunne hjælpe og arbejde med endnu flere målgrupper med at få Medicin Til Tiden – derfor har vi indgået en aftale om en gensidig distributionsaftale, hvor vi nu udbyder deres Medido Connected på det danske marked og Medido udbyder vores løsninger på det hollandske marked. Medido har udviklet en automatisk medicindispenser tilegnet dosispakket medicin – Medido Connected. Dispenseren leverer dertil den rigtige medicin på det rigtige tids-punkt og passer godt ind i vores produktsortiment, da vi kan udfylde flere trin på behovs-trappen.

Philip Flindt CCO, DoseSystem A/S;

Vi er utroligt spændte på vores nye samarbejde med Medido, da vi nu kan tilbyde et bredere produktsortiment med forskellige løsninger til forskellige borgersegmenter alt afhængigt af deres kognitive niveau. Derudover er Medido en meget stærk spiller i mar-kedet og er en af de førende løsninger til medicinadministration i de norske kommuner. Derfor er vi helt sikre på, at det også vil blive taget godt imod i de danske kommuner

Vi ser os derfor som stærke samarbejdspartnere, da vi kan hjælpe hinanden med at af-dække endnu flere borgeres behov i eget hjem med hjælp til medicin-håndtering.

Vi glæder os til et rigtigt godt samarbejde med Medido og er stolte af vi nu også kan ud-byde vores løsninger på det hollandske marked. DoseSystem er nu at finde i Danmark, Norge, Finland, Belgien, Tyskland, Schweiz og Holland.

Læs mere her:

DoseSystem Teamet