DoseFans

Sådan gik plejecenter fra op til 60 UTH’er pr. mdr. til én

DoseFan: Aase Margrethe Eide
Ansat som: Sygeplejerske i Horsens Kommune
Bruger DoseSystem pga: Færre UTH’er
Fremhæver: Medicin til tiden og patientsikkerhed
Drømmer om: Mere ansvar til den enkelte

 

Hvem glemte Knuds medicin inden sengetid? Hvorfor er der 10 tabletter tilbage, når Ingas kur mod blærebetændelse er forbi? Frem til 2015 var den slags en stor del af hverdagen på Plejecenteret Nørrevang – ligesom det var et stort arbejde for personalet at dokumentere de daglige utilsigtede hændelser, fortæller sygeplejerske Aase Margrethe Eide.

Men så flyttede en masse DoseCans ind …

”Det gør noget helt andet, når en rød boks eller et rødt flag blinker, end når den medicinansvarlige skal huske at tjekke medicinlisten på sin tur rundt. Lynhurtigt blev det tydeligt for os, hvornår det gik galt med glemt medicin.”

Fokus gør en forskel

Hver DoseCan er knyttet til en beboer på plejecenteret og giver automatisk en påmindelse, når det er tid til at tage medicin. Efterfølgende skal beboeren kvittere for indtagelsen på boksens OK-knap. Sker det ikke, kan personalet se det i et samlet overbliksbillede genereret af DoseSystem, systemet bag.

”Glemt medicin kom i den grad i fokus, og det blev tydeligt, hvor vi skulle tilpasse vores arbejdsgange for at undgå undgå fejl. Fra at fange 30-60 UTH’er om måneden, faldt antallet lynhurtigt. I dag er vi nede på en enkelt UTH om måneden.”

Øget patientsikkerhed

Plejecenteret Nørrevang tog de første DoseCans i brug i 2015 og har fortsat dagligt glæde systemet. Aase Margrethe Eide understreger, at det har øget patientsikkerheden, fordi beboerne nu får deres medicin kontinuerligt og til tiden. For personalet har det desuden betydet, at der ikke længere kun er én medicinansvarlig, men at alle SOSU-medarbejdere kan løfte ansvaret i flok. Aase Margrethe Eide har selv oplært dem alle.

DoseSystem kræver ingen computer-færdigheder, alle kan finde ud af at bruge systemet, og vi er gode til at sidemandsoplære. Større gennemsigtighed og mere handlekraft i dagligdagen er derfor helt klart bonusser ved at digitalisere medicinpåmindelsen.”

Før skulle Freddy altid være hjemme, nu går han timelange ture pga. sin DoseCan

DoseFan: Freddy Holst Christensen
Bruger DoseSystem pga: Livsvigtig medicin for Parkinson
Fremhæver: Stabilitet, tryghed og frihed
Drømmer om: At se mere på fugle
Tidligere: Programmør/ systemudvikler og frivillig i Redningsberedskabet

36 timer alene i kaos og efterfølgende hjemmebesøg fem gange om dagen. Det var konsekvensen, da Freddy Holst Christensen fra Næstved glemte sin medicin. Nu har han både fået hjælp til at huske den – og fået sin frihed tilbage.

”Jeg havde glemt mine piller, kunne ikke få fat i min telefon og blev først fundet efter halvandet døgn af en servicemand, der skulle levere en ny seng til mig.”

Som Parkinson-ramt på 11. år er Freddy er afhængig af medicin, men det skulle vise sig, at han godt kunne klare sig uden de mange daglige besøg af hjemmeplejen. To måneder efter den ubehagelige episode gav kommunen ham nemlig en DoseCan og pilleæsken DoseTray, hvis låg er så blødt, at han trods rystelser selv kan åbne det. Det minimerede besøgene til tre gange ugentligt, hvor personalet tjekker, at alt er OK.

”Når plejepersonalet kommer fem gange om dagen, skal man være hjemme altid. Nu kan jeg tillade mig at gå ud uden at tjekke op med dem først.” 

Freddys DoseCan bipper, når han skal tage sin medicin. Og får han ikke trykket på den OK-knap, der digitalt fortæller plejepersonalet, at alt er ok, ringer de på hans mobil og følger op. Reagerer han ikke, rykker de ud.

”Mit største problem er rystelserne. De bliver værre, hvis jeg ikke får taget medicinen til tiden. Derfor er stabiliteten er vigtig, og systemet hjælper med at holde mig i ørerne. Det er rart at vide, at nogen holder øje med en, især fordi jeg bor alene.” 

Freddy blev lært op af en fra kommunen og havde ingen problemer med at lære sin DoseCan at kende. De færre besøg er heller ikke noget problem, tværtimod.

”Nu er jeg ude at gå hver dag – i flere timer. Jeg har ikke bil længere pga. rystelserne, men cykler stadig af og til. Min drøm er at flytte lidt ud på landet, så jeg kan se på lidt fugle.”

 

Velfærdsmagasinet

Tusind tak for denne livsbekræftende artikel om DoseCan i Vejle Kommune. Vi kan meget mere end “bare” at sørge for medicin til tiden.