DoseFans

Derfor kan demente Kirsten undvære hjemmepleje på 2. år


DoseFan: Kirsten
Afhængig af: Medicin mange gange dagligt
Bruger DoseSystem pga: Demens
Fremhæver: Tryghed, frihed og værdighed
Drømmer om: At inspirere andre til at bruge teknologien

Det siger sig selv, at det er svært at huske sin medicin, når man har fået konstateret demens. Alligevel sørger Kirsten selv for at tage medicin i løbet af dagen, mens hendes mand passer sit job som produktionsleder, og hjemmeplejen passer andre borgere i kommunen.

Det er et bevidst valg, men det var lige ved at ende anderledes. I begyndelsen glemte Kirsten nemlig sin medicin i tide og utide. Hun ringede til sin mand i løbet af dagen, fordi hun var utryg og blev dårlig, hvilket gjorde ham meget frustreret.

 ”Jeg forsøgte faktisk at sættet alarmer på min mobiltelefon, men problemet var, at jeg tænkte ”nå ja, det gør jeg lige om lidt”, når alarmen lød … og fik så aldrig taget medicinen, fordi jeg glemte det igen. ”


Et alternativ til hjemmebesøg
I stedet for at løse problemet med daglige besøg af en SOSU-hjælper, fandt ægteparret løsningen i teknologi. En kontakt hos kommunen anbefalede DoseSystem som medicin-reminder, og de sidste to år har Kirsten klaret sig uden kommunal hjælp.

”Det her er mere værdigt for mig. Jeg er sikker og selvhjulpen og ikke afhængig af andre. Jeg ville føle mig mere handicappet, hvis jeg skulle have hjælp fra kommunen. Nej, så hellere bruge noget teknologi!”

Tryghed for begge
Medicinboksen DoseCan bipper og blinker, når det er tid for Kirsten til at tage medicin. Hun kvitterer på DoseCan, når hun har taget medicinen, og glemmer hun det, får hendes mand en besked på sin mobiltelefon, som han tjekker i pauserne på jobbet. Når det sker, ringer han til hende fra arbejdet, så hun får taget medicinen alligevel.

”Med DoseCan slår alarmen ikke fra, med mindre jeg trykker OK. Og når jeg er ved maskinen for at gøre det, kan jeg jo lige så godt tage medicinen med det samme. Det hænger godt sammen på den måde.”

 Vil udbrede muligheden
Kommunen sørgede for en kort oplæring i DoseSystem og betaler ordningen, men ægteparret havde glædeligt betalt selv, hvis det ikke var en mulighed:

”Jeg synes, det er noget, som mange flere burde have adgang til. På eget initiativ er jeg faktisk kørt fra Vejle, hvor vi bor, til teknologi-biblioteket i Odense for at reklamere for det. Jeg tror virkelig, mange kunne få gavn af DoseSystem.

Nyansatte Laila vendte kommunens flaskehals omkring medicin til succes

O

DoseFan: Laila Andersen
Ansat som: Implementeringsansvarlig i Odsherred Kommune

Bruger DoseSystem pga: Ønske om mere selvhjulpne borgere
Fremhæver: Hjælp til implementering og kort tilbagebetalingstid
Drømmer om: At flere borgere hurtigere får en DoseCan

To sider af samme historie 

Mød Laila (t.h.), der blev ansat til én opgave: Vær den frontfigur, der alligevel gør implementeringen til en succes – og her teamlederen Susanne (t.v.), der forinden var blevet flaskehals for Odsherred Kommunes ambition om at digitalisere medicinpåmindelsen.

Der var store forventninger, da SOSU-assistent Laila Andersen blev ansat i Odsherred Kommune som implementeringsansvarlig for DoseSystem. Ledelsesgruppen havde mindre end et halvt år forinden besluttet at rulle det digitale medicin-påmindelsessystem ud i kommunen, men var ingen vegne nået.

Succes kræver struktur

”Jeg gik meget struktureret til værks. Borgerne blev delt op i fire grupper, og en efter en kom alle på systemet. I begyndelsen var medarbejderne bekymrede, for ’hvad så med vores arbejde?’, men i dag synes de, systemet er genialt og kan se, at borgerne bliver mere selvhjulpne. ”

DoseSystem består af en medicinboks, DoseCan, som bliver givet til alle borgere, der skal have medicin udleveret. DoseCan minder borgerne om, hvornår de skal tage medicinen, ligesom der er en OK-knap på boksen, hvor de kan kvittere for indtagelsen. Sker det ikke, får personalet en alarm i form af et rødt flag.

Vi har i dag en fast procedure for, hvordan vi håndterer røde flag. Vi ringer først til borgeren, kører så evt. derud og dokumenterer til sidst hændelsen i vores journalsystem. På den måde kan vi enkelt dokumentere, hvad vi har gjort, hvis en borger falder om og eller glemmer sin medicin”.

Fra kulturændring til hverdag

Systemet kræver en kulturændringer, fortæller Laila Andersen. Målet er at nå derhen, hvor det er hverdag. Det kræver normalt 2 år, men hun føler et stort ejerskab for projektet og tror på, at det trods mange medarbejdere med forskellige holdninger kan gøres hurtigere.

”Nogle medarbejdere kan godt se det smarte, andre synes, det er svært at lade de ældre komme over på sådan en boks. Men størstedelen er positive. Vi har arbejdet med implementering på forskellige måder i de fire grupper – det handler om at finde den bedste løsning for den enkelte gruppe, så det glider, og alle er med.”

Borgernes reaktion

Det, der har overrasket Laila Andersen mest, er borgernes reaktion. De synes, det er så enkelt at bruge teknologien i Dosecan. Samtidig er de pårørende vilde med, at de ikke længere behøver afmelde hjemmeplejens besøg, men at DoseCan – eller blot låget, hvor teknologien sidder – kan tages med på udflugter og ferier.

”Både borgere og pårørende sætter pris på den selvstændighed, der følger med en DoseCan – at man kan klare sig selv uden hjemmeplejen, men alligevel aldrig er overladt til sig selv, fordi personalet modtager alarmer, hvis medicinen bliver glemt.”

Mere mening i arbejdet

Medarbejdertilfredsheden stiger også, som Laila Andersen lykkes med implementeringen. Et eksempel er, at bittesmå besøg med meget kort tid hos borgeren i dag er fjernet, fordi det ikke længere er nødvendigt at køre ud og give en halv pille. Det betyder, at de mere meningsfulde besøg bliver samlet og får lov at fylde mere.

”Jeg er sikker på, effekten af denne form for tryghedssupport vil vokse via mund-til-mund metoden. ”Kan jeg ikke også få sådan en?”, er et spørgsmål flere og flere borgere vil stille. Det vil også være oplagt at bruge DoseCan på plejehjem og i socialpsykiatrien”.

Laila Andersens 7 råd til praksisnær implementering

  • Del medarbejderne op i mindre grupper
  • Målret implementeringen til den enkelte gruppe
  • Lav et diasshow til de mest basale ting
  • Film borgere, der fortæller, hvad DoseCan har gjort for dem
  • Brug tegnefilmen fra DoseSystem til at forklare systemet
  • Udfør tests med at sætte alarmer og håndtere røde flag
  • Fjern it-frygt ved at lade medarbejderne sidde med app’en og logge ind selv

Få historien fra ledelsens side og flere detaljer om, hvorvidt det kunne betale sig for Odsherred Kommune at ansætte en implementeringsansvarlig – mød teamleder Susanne Andersen