DoseSystem i kommunerne frigiver ressourcer og skaber et bedre overblik

DoseSystem i kommunerne frigiver ressourcer og skaber et bedre overblik

DoseSystem hjælper i dag kommunerne med at frigive ressourcer, så de varme hænder kan bruges der hvor behovet er størst. DoseSystem har i gennem de sidste 5 år arbejdet sammen med 50 af landets kommuner og ved i dag hvad der skal til for at sikre en god implementering.

Frigive ressourcer/ de varme hænder

DoseSystem frigiver ressourcer til besøgskrævende opgaver og I får mulighed for at udnytte de varme hænder bedre. Et besøg sparret om dagen, hos en borger, giver en økonomisk gevinst samt mulighed for at hjælpe andre. Borgerne opnår en større selvstændighed i hverdagen og har trygheden ved, at nogen stadig holder øje med dem. Med frigivelse af varme hænder, kan i bruge tiden hvor den er mest relevant!

Direkte besparelse pr. DoseCan, bare et besøg sparret er penge tjent

Teknologisk institut har lavet en rapport på området i 5 danske kommuner og fundet frem til en nettonutidsgevinst ved implementering af medicinhuskere kan give en gennemsnitlig årlig besparelse på 29.951 kr. per borger Investeringen tjenes derfor allerede ind efter 0,5 år.*

*https://digst.dk/media/18742/evaluering-af-teknologier-til-medicinadministration-2018.pdf

Implementering af DoseSystem samt integrering til eget omsorgssystem

Vi ved at implementering kan være udfordrende når det kommer til velfærdsteknologi. Derfor gør vi alt for at hjælpe jer. Vi har udviklet implementering til jeres omsorgssystem Cura/Nexus, så I ikke behøver lære nyt software at kende. Vi stiller vores implementerings-sygeplejerske, med erfaring for arbejde med DoseSystem i kommuner, til rådighed under opstartsforløbet. Med ovenstående vil vi hjælpe jer med at lave en skræddersyet implementeringsplan.

DoseCan

Ønsker I at høre mere om, hvad vi kan gøre for jeres kommune, så kontakt os på 70 70 74 47.