Mød DoseCan.
Medicinboksen til det hele.

Brug vores simple medicinhusker som støtte til borgerne, til at give overblik
for plejepersonalet og tryghed for de pårørende. Læs mere. Læs mere.

We solve the following challenges

Kommuner

Municipalities

DoseSystem helps municipalities by releasing resources and by providing an opportunity to use the warm hands, where they are needed the most. We can integrate our API into electronic patient journals.

Learn more
Forhandlere

Distributers

DoseSystem collaborates with multiple pharmacy-chains and distributers. Are also you interested in helping your customers getting medicine on time? Learn more about integrating DoseSystem in your assortment.

Learn more

Patients and relatives

With a DoseCan from DoseSystem you can feel free and safe everyday. We help patients with alarms and reminders, to ensure that the medicine is taken on time.

Learn more

  • Halvdelen af alle utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er medicinrelaterede

  • Halvdelen af returmedicinen var i uåbnede pakker.

Kilde: https://pharmadanmark.dk/da/nyheder/alliancen_stop_medicinspild

Faktaboks